Dit dorpsblad heeft tot doel de vitaliteit te vergroten in het dorp en ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en er toe doet in de samenleving. De huidige voorzieningen en activiteiten komen in beeld in ‘Op ’t Dorp’. We hopen dat je blij wordt van dit dorpsblad!

Het dorpsblad is het verzamelpunt van informatie (verenigingen, stichtingen, bedrijven, vrijwilligers en iedereen in het dorp) en van vraag en aanbod hiervan in Hem en Venhuizen.
Wat heeft het dorp te bieden? Wat heeft u te bieden?
Het wordt een uitgave waar lokaal nieuws centraal staat en waar leuke verhalen in komen over wat er in de buurt te doen is.


Colofon

‘Op ’t Dorp’ verschijnt 11x per jaar en wordt gratis verspreid in Hem en Venhuizen.


OPLAGE:

2400 stuks

REDACTIE:

Leonie Zijp-Botman | Peter Wognum | Luuk Swier | Joan de Boer
e-mail: optdorpvh@ziggo.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten, te schrappen of bij ruimtegebrek naar een volgend nummer te verschuiven.

DRUK:
Venhuis Communicatie Producties

VERSPREIDING in Hem en Venhuizen:

Rodi Media

Facebook: Op ‘t Dorp Hem-Venhuizen

INFORMATIE:
Peter Wognum
e-mail: optdorpvh@ziggo.nlADVERTENTIE TARIEVEN t/m 30-06-2024 (excl. 21 % btw)

0/
1 pagina € 108,00
1/2 pagina € 59,25
1/3 pagina € 41,50
1/4 pagina € 31,25
1/8 pagina € 21,50

Copyright © 2021
Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, mits de bron vermeld wordt.

Scroll naar boven